Tag Archives: strand

Nieuwe borden Groene Ster na herinrichting

Naaktstrand0115

Recreatiegebied de Groene Ster bij Leeuwarden is op 29 september jl. feestelijk heropend na een grootschalige herinrichting. Belangrijkste is dat het meer De Kleine Wielen voortaan blijft gevrijwaard van blauwalg door een nieuw doorspoelsysteem.

De herinrichting had ook consequenties voor het naaktstrand. In eerste instantie wilde de gemeente Leeuwarden het naaktstrand verplaatsen. Hierdoor zouden de naaktrecreanten weinig of geen profijt hebben van het nieuwe doorspoelsysteem. Dankzij de lobby van vaste gebruikers en NFN is het strand gebleven op de huidige, gunstige locatie. Wel is het strand iets ingekrompen. Ook heeft het strand een meer open karakter gekregen. Deze veranderingen waren al eerder dit seizoen gerealiseerd.

In samenwerking met de gemeente Leeuwarden heeft het naaktstrand nu ook nieuwe borden. Het plaatsen daarvan viel samen met de feestelijke opening, waarbij diverse activiteiten waren georganiseerd om de bezoekers het resultaat van de ingrijpende renovatie te laten bewonderen. Ook de NFN was bij deze opening aanwezig.

Naaktrecreanten die op een mooie dag naar zee komen of een binnenlands recreatiegebied opzoeken, moeten vaak goed zoeken naar de aanwijsborden richting het naaktstrand. Half verscholen, onopvallende borden of zelfs de afwezigheid van borden zijn eerder regel dan uitzondering. Daarom is de NFN een actie begonnen om op zoveel mogelijk stranden duidelijke bebording te plaatsen.

Bron: NFN